Foto Na Dans, Flash Republic, AFRIKAANS en die jaar wat voorlê

FOTO NA DANS

Eklekties, onvoorspelbaar en musikaal-innoverend, Foto Na Dans is terug in 2010 met ‘n reusagtige treffer-samewerking, ‘n nuwe album en ‘n landwye toer later in die jaar.

Your browser may not support display of this image.

AFRIKAANS

Dans Republic, Foto Na Dans se samewerking met Flash Republic, het begin soos menige ander briljante projekte – in ‘n kroeg. Die ouens van Foto Na Dans het Tamara Dey van Flash Republic ontmoet terwyl sy besig was om Flash Republic se albumvrystelling te bemark in ‘n drinkplek in Johannesburg.  Jagermeister  het gevloei en ‘n ferm vriendskap is gevorm.

Later in 2009, by die SAMA toekennings, het Victor Edward van musiekkanaal MK die lede van Flash Republic gevra om ‘n samewerking met ‘n rock band te oorweeg. Hulle het gedink dis ‘n uitstekende idee, en het Foto Na Dans voorgestel. En so is Dans Republic gebore.

Your browser may not support display of this image.

Dans Republic se single, Afrikaans, is in die tussentyd op die speellys van 5FM geplaas, asook ‘n aantal streeks- en kampusradiostasies, waar dit tans uitstekende ontvangs van luisteraars geniet. Afrikaans se musiekvideo was vir 3 weke lank die #1 musiekvideo op musiekkanaal MK se trefferlys, en Foto Na Dans en Flash Republic sal Afrikaans vir die eerste keer lewendig uitvoer by die MK Awards se toekenningseremonie in Februarie 2010.

NUWE ALBUM

Foto Na Dans begin in Februarie om ‘n nuwe album op te neem.  Die album sal in Mei vrygestel word, met ‘n landwye toer wat in Augustus sal volg. Foto Na Dans se fans kan uitkyk vir gereelde nuus oor die opneemproses in die media en op Foto Na Dans se facebook en myspace ruimtes.

Kry jou gratis aflaaisnit van Afrikaans hier: RhythmMusicStore

Kyk die musiekvideo van Afrikaans

Foto Na Dans op facebook: http://www.facebook.com/fotonadans

Foto Na Dans op myspace: www.myspace.com/fotonadans

Medianavrae:


Riana Wiechers
RHYTHM PROMO
riana.wiechers@neomail.co.za
C: 072 341 6439 H: 021 801 0663

Your browser may not support display of this image.

FOTO NA DANS

Ecclectic, unpredictable and supremely musically innovative, Foto Na Dans is back in 2010 with a massive hit collaboration, a new album and a nation-wide tour later in the year.

Your browser may not support display of this image.

AFRIKAANS

Dans Republic, Foto Na Dans’s collaboration with Flash Republic, started out like many other brilliant projects – in a bar. The guys from Foto Na Dans met Flash Republic’s Tamara Dey while she was busy promoting Flash Republic’s album launch in a Jo’burg drinking spot. Jagermeister  flowed and a firm friendship was forged.

A while later in 2009, at the SAMA Awards, Victor Edward from music channel MK asked the guys from Flash Republic to consider a collaboration with a rock band. They thought it a great idea and suggested Foto Na Dans. And so Dans Republic was born.

Your browser may not support display of this image.

Dans Republic ‘s single, Afrikaans, has since been play listed on national radio station 5FM, as well as a number of regional and campus radio stations, where it has been fantastically received by listeners. The music video for Afrikaans remained at the #1 spot on music channel MK’s charts for three weeks, and Foto Na Dans and Flash Republic will perform Afrikaans live for the first time at the MK Awards ceremony in February 2010.

NEW ALBUM

Foto Na Dans will start recording their next album in February. The album will be released in May, with a nationwide tour to follow in August. Foto Na Dans fans can look out for regular updates about the recording process and the album in the media and on the band’s facebook and myspace pages.

Get your FREE download of Afrikaans here: RhythmMusicStore

Watch the music video for Afrikaans

Foto Na Dans on facebook: http://www.facebook.com/fotonadans

Foto Na Dans on myspace: www.myspace.com/fotonadans

Media enquiries:


Riana Wiechers
RHYTHM PROMO
riana.wiechers@neomail.co.za
C: 072 341 6439 H: 021 801 0663

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: